ERA A4

Era A4: Gồm 304 căn hộ, 34 tầng, thuộc khu I

Hướng Đông và hướng Nam: Tầm nhìn ra sông Phú Xuân, khoảng không rộng lớn.

Hướng Bắc: Góc nhìn ra sân vườn, khuôn viên nội bộ. Hướng Phú Mỹ Hưng và Trung tâm thành phố.

Hướng Tây: Góc nhìn sân vườn và đường 15B