Era A2

Era 2: Gồm 428 căn hộ, cao 34 tầng, thuộc khu I

Hướng Đông và hướng Nam: Tầm nhìn ra sông Phú Xuân, khoảng không rộng lớn.
Hướng Bắc: Góc nhìn ra sân vườn, khuôn viên nội bộ. Hướng Phú Mỹ Hưng và Trung tâm thành phố.
Hướng Tây: Góc nhìn sân vườn và đường 15B