Phiếu công tác

- Khách hàng xác nhận đã sửa chữa bảo trì hoàn tất
Vui lòng click vào đường link sau để tải về máy.