Bộ bảng vẽ vị trí căn hộ, chiếu sáng, cấp thoát nước…

- Gửi cho khách hàng khi bàn giao
Vui lòng click vào đường link để tải về máy.