Phiếu xác nhận tình trạng căn hộ đủ điều kiện bàn giao

- Block Trưởng (Mr Nam - Mr Hoàng) xác nhận đồng ý. Linh Phòng Kinh Doanh kiểm tra lại trước khi hẹn khách hàng đến nghiệm thu.